پوشاندن تراس و بالکن هم به زیبایی و هم به حفظ حریم خصوصی کمک می کند.با روش های مختلفی می توان انجام داد .

۲۴ دی, ۱۴۰۲

پوشاندن بالکن و تراس

بالکن کلمه ای فرانسوی است که بخشی از یک ساختمان است که معمولا از دیوار های ساختمان بیرون زده و به صورت بیرون زدگی از یک […]
الان تماس بگیرید